În data de 12 Martie 2019, USH Pro Business a participat la Workshop-ul de elaborare a foii de parcurs asociate specializării inteligente în domeniul Agroalimentar, desfășurat la NOD Makerspace, București.

Evenimentul a făcut parte din planul de activitate al proiectului SIPOCA 27, în cadrul căruia UEFISCDI are rolul de a susține demersul de actualizare a domeniilor de specializare inteligentă în România. 

Workshop-ul a reunit actori din mediul de afaceri și cel de cercetare, public și non-guvernamental și a vizat actualizarea aspirațiilor referitoare la nișe cu potențial de specializare inteligentă în domeniul Agroalimentar și identificarea acelor competențe/ capabilități din zona de cercetare-inovare relevante pentru mai multe aspirații și  care ar putea contribui la creșterea competitivității domeniului Agroalimentar.

Directorul CTT Pro Transfer, Corina Gudei a participat la sesiunea de lucru, în cadrul temei Agricultură ecologică (și produse de origine controlată), unde a  reprezentat  clusterele Bio Concept Valea Prahovei și Bio Danubius, Tulcea, clustere în care Universitatea Spiru Haret  și Centrul USH Pro Business sunt membri.

Aspirația propusă pe nișa de agricultură ecologică, pentru următorii 10 ani, este – România în topul furnizorilor europeni/globali de produse agroalimentare ecologice.

“Din experiența implicării echipei USH Pro Business, în activitățile celor două clustere,  putem spune că pentru atingerea acestui deziderat, este nevoie ca oportunitățile oferite de tehnologiile noi să fie atrase și valorificate în sector, existând premise bune de start. Există infrastructura necesară, formată din structuri asociative aflate, însă, în diferite stadii de dezvoltare. Membrii acestor structuri au nevoie să urce pe lanțurile valorice atât la nivel național cât și internațional. Dificultăți există și  sunt legate de resursele umane și financiare reduse, slaba coeziune și capacitate de colaborare între actorii din sector și dezvoltarea sub un brand comun, Apelarea la serviciile oferite de Asociația INTER-BIO,  CTT Pro Transfer, și Asociația Centrelor de  Afaceri pentru Export (ACEX), entități ale Universității Spiru Haret, poate ajuta firmele să depășească aceste constrângeri și să ajute în cele din urmă la atingerea aspirației propuse în cadrul acestui demers.” a declarat directorul CTT Pro Transfer, Corina Gudei.