Asociația Centrelor de Afaceri pentru Export - ACEX  a fost constituită în anul 2018 ca o asociație profesională a celor interesați în dezvoltarea sustenabilă a exporturilor bazate pe cunoștințe și abilități manageriale cât mai consistente și transfer de cunoștințe către toți cei interesați în internaționalizare și inovare.

ACEX are în vedere ca obiectiv principal susținerea exportatorilor naționali la nivel regional și național, pentru a fi competitivi pe piețele internaționale, prin pachete de servicii integrate și  transfer de cunoștințe adaptate la specificul activității lor.

Dezvoltăm pachete de servicii integrate și adaptate la specificul activității exportatorilor, precum și forme de consultanță și training pentru internaționalizare și inovare la nivel de firme și alianțe de firme, precum clustere sau consorții de export.

Cooperăm cu parteneri din țară și din străinătate pentru următoarele activități:

container by Valdas Miskinis from Pixabay
port by Jason Goh from Pixabay
 • dezvoltarea unei reţele de reprezentare comercială pe pieţele de interes;
 • dialogul dintre structurile organizatorice interesate existente pe piață: firme, Camerele de Comerț și Industrie a României, patronate, institute de cercetare, clustere, asociații, organizații interprofesionale, cooperative și universități;
 • crearea unor produse cu valoare adăugată mare, pentru a depăși faza actuală a exportului de materii prime;
 • promovarea produselor românești pe pieţele externe;
 • susținerea de programe de transfer tehnologic;
 • realizarea unor parteneriate strategice cu birourile economice de promovare a comerțului din cadrul ambasadelor țărilor țintă;
 • promovarea unui tip de management caracterizat prin elasticitate, dinamică şi eficienţă;
 • elaborarea și dezvoltarea de module de training în domeniul exportului pentru mediul de afaceri;
 • organizarea de sesiuni de informare și instruire a firmelor care solicită training în domeniul exportului;
 • identificarea și inserarea în modulele de training a celor mai bune și actuale practici de elaborare a strategiilor de export;
 • organizarea de evenimente internaționale pentru exportatori;
 • constituirea și sprijinirea centrelor de export în teritoriu;
 • coordonarea activității diverselor centre de afaceri de export din țară și din străinătate;
 • dezvoltarea de parteneriate cu rețele precum EEN din țară și din străinătate în scopul corelării serviciilor oferite de ACEX cu cele oferite de EEN (de ex.);
 • colaborarea cu structuri asociative: clustere, asociații, federații,etc.);
 • dezvoltarea de module de training pentru clustere.
globe by JoBischPeuchet from Pixabay