Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului vrea să reorganizeze ministerul fără să explice dacă așa poate susține și promova mai bine sectorul IMM al economiei românești.

Răspunzând unei invitații de a participa la dezbaterile publice legate de modificarea actului normativ, președintele ACEX (Asociația Centrelor de Afaceri de Export) a atras atenția asupra unei carențe majore a documentului, respectiv neglijarea totală la fundamentare a obiectivului strategic național de susținere și promovare a IMM-urilor atât pe plan intern, cât și pe plan extern.

Astfel, din analiza ACEX rezultă că documentul nu explică modul în care măsurile propuse contribuie la o folosire eficientă a resurselor spre obiective, instrumente și programe operaționale imediat efective care să amelioreze capacitatea IMM-urilor românești de a face față provocărilor concurențiale .

Mai mult, nu există nici o corelare și nici o analiză de impact privind efectele acestei restructurări. Impresia generală este că, practic se urmărește doar reducerea unor posturi fără o subordonare a acesteia la obiectivele de promovare a intereselor IMM-urilor românești. Fundamentarea nici măcar nu face referire la faptul că această reducere de posturi se va răsfrânge pozitiv în strategia națională de susținere a competitivității . Mai mult, nu se explică cum ministerul, prin aceste măsuri, va realiza obiectivele propriului program de guvernare, unde susținerea și promovarea IMM-urilor este un obiectiv important.

Practic, nici un reprezentant prezent la dezbateri nu a putut înțelege exact ce impact vor avea masurile, altele decât o taiere de posturi, proiectul fiind criticat consistent de reprezentanții societății civile care activează în domenii precum promovarea exportului, turism și IMM-uri. În ceea ce privește susținerea și promovarea exporturilor, documentul nu va aduce îmbunătățiri, ci un nou recul: programe suspendate, lipsa de înțelegere a necesității unei agenții specializate, comasarea unor direcții, nealiniere la practicile europene de promovare a exporturilor.

“Este un document șchiop care indică o lipsă de viziune la nivelul ministerului privind subordonarea activității la obiectivele competitivității economiei românești. Să dărâmi invocând reducerea cheltuielilor e ușor, mai greu e să construiești în condiții de austeritate. Toți dorim simplificare și debirocratizare, dar trebuie să reiasă clar că aceste obiective sunt subordonate competitivității economiei românești și, în special, IMM-urilor. Cei care cred că pot miza numai pe susținerea marilor corporații li se poate părea firesc să taie din posturi fără să pună nimic în loc, iar rezultatele se văd deja. Am fost surprins că, inclusiv direcțiile de specialitate din minister nu au fost consultate, documentul fiind criticat chiar de înalți demnitari ai puterii. Din discuțiile din sală rezultă că nu au avut loc consultări cu directorii direcțiilor de specialitate și nici cu consiliile consultative din turism sau export. Deși nu sunt membru al Consiliului de Export, am avut un mandat de reprezentare a intereselor exportatorilor la această ședință și am putut constata, din nou, lipsa de comunicare cu conducerea ministerului. Se reconfirmă faptul că domnul ministru, care nu a fost la dezbatere, nu are timp să discute cu aceste consilii. Fără consultare cu astfel de consilii, fără consultare cu direcțiile din minister, nu poate să iasă ceva consistent și constructiv. Ideea parteneriatului public-privat în materie de susținere a competitivității IMM-urilor este practic aruncată la coș. Suntem în situația în care nu vrem să punem pe picioare instituții și programe specializate de susținere, precum o agenție specializată de susținere și promovare a exporturilor, să nu mai trimitem oameni la post în țări UE pe motiv că pe piața unică exporturile merg de la sine, să nu avem o strategie de export, să renunțăm la finanțarea centrelor teritoriale de export, să nu mai fim prezenți la târguri sub pavilion național ș.a.m.d. Reducem posturi pe motiv de economie acolo unde alte țări măresc cheltuielile pentru a susține economia! Este vizibil cu ochiul liber că dispozitivele de export ale unor țări membre ale UE, ca să nu vorbim de cele non UE, extrem de active, sunt întărite în România, inclusiv prin posibilitatea angajării de personal autohton iar noi tot reducem de dragul reducerii unde ar trebui să investim. Este clar că există soluții chiar și în condiții de austeritate, dar nici un cuvânt despre ele. Practic, ministerul nu construiește programe, instituții și instrumente de susținere a IMM-urilor ci se derobează de a-și asuma responsabilități printr-o reducere de posturi care poate fi adulată numai de cei care nu înțeleg miza crucială a competitivității economiei românești ”, a declarat Conf.univ.dr. Costin Lianu, Președinte ACEX

Conf. univ. dr. Costin Lianu

Președinte ACEX, Asociația Centrelor de Afaceri pentru Export

Coordonator național Strategia Națională de Export 2004-2015

Coordonator științific Programul de cooperare elvețiano-român de promovare a exportului la nivel de IMM-uri

Autor „Managementul Strategiilor de export la nivel național, regional și sectorial”, Editura Economică, București, 2010

Co-autor „Perspective şi provocări ale exporturilor româneşti în perioada 2010-2014, prin prisma relaţiilor comerciale bilaterale şi regionale ale Uniunii Europene”, Insitutul European Român, 2012

Titular de curs universitar „ International Market Access Strategies & Branding” UNESCO Chair, 2008-2021