Wallachia eHub în colaborare cu Danube Engineering Hub, Facultatea de Științe Economice, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești și USH Pro Business București a organizatworkshop-ul DIGITALIZARE, BIOECONOMIE ȘI TRANZIȚIE VERDE, eveniment ce a avut loc în 7 aprilie 2022 la Ploiești.

Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Asociația Clusterelor din România (Clustero) și Institutul Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale (INCSMPS) și a conținut următoarele tematici:

  • Informare privind participarea Wallachia eHub la apelul european EDIHs
  • Informare privind posibilități de finanțare prin programul PNRR
  • Modalități noi de organizare a colaborării pe lanțuri valorice între partenerii din cluster, în macroregiunea Dunării, pentru a se adapta inovativ la tranziția verde
  • Direcții noi de dezvoltare în cadrul clusterului Bio Concept Valea Prahovei

De asemenea, în cadrul seminarului au fost prezentate rezultatele proiectului ”Monitoring environmental parameters and human influences in forest areas – MEPHIFA”, un proiect al hub-ului digital Wallachia eHub generat de Danube Engineering Hub și Tesagon International. Au fost dezbătute aspecte relevante ale proiectului GoDanuBio ”Ecosisteme participative pentru stimularea revitalizării cooperării rural-urban prin guvernarea bioeconomiei circulare în regiunea Dunării”.

O atenție deosebită a fost acordată aspectelor de conectare ale agriculturii ecologice la bioeconomie. Au fost dezbăture direcții noi de dezvoltare în cadrul clusterului Bio Concept Valea Prahovei, referitoare la tranziția verde și digitală.

O dezbatere specială a fost acordata PNRR și modalităților de accesare a fondurilor de susținere, urmare unei prezentări foarte bine documentate prezentate de dna. Rodica Lupu, managerul clusterului TEC și al Loop Operations.

Centrul de inovare digitală Wallachia eHub beneficiază de aportul mediului academic, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești fiind membru fondator și important contributor la activitatea acestuia. Am co-organizat acest eveniment la sediul universității, prilej cu care studenții și cadrele didactice au interacționat cu mediul de afaceri, cu autorități locale și regionale, având prilejul să cunoască și să dezvolte în viitor soluții digitale în colaborare cu companiile locale. Este încurajator că la Ploiești se află alături de noi clustere dinamice care se implică în procesul de transformare digitală a regiunii, respectiv Danube Engineering Hub și Bio Concept Valea Prahovei”, a declarat Irina Gabriela Rădulescu, decan Facultatea de Științe Economice, UPG Ploiești.

Wallachia eHub este un centru dinamic și de referință în dezvoltarea regiunii Sud-Muntenia, iar întâlnirea a beneficiat de prezența reprezentanților Agenției de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, prilej cu care am putut identifica oportunități de finanțare atât prin PNRR, cât și prin alte programe finanțate la nivel național și european. Activitățile centrului sunt coordonate în strânsă legătură cu obiectivele strategiei de specializare inteligentă ale regiunii. Soluția noastră de implicare activă a clusterelor la nivel regional este din ce în ce mai bine apreciată la nivel național, dar și internațional. În viitor, ne vom implica atat ca centru de inovare digitală, dar și in calitate de consorțiu regional de clustere în elaborarea strategiilor regionale”, a declarat Costin Lianu, director general USH Pro Business București.

„Ne bucură faptul că am putut prezenta  experimentul MEPHIFA de gen  „Test before invest”, primul de acest gen organizat de clusterul nostru cu finanțare europeană”, a declarat Costin Trandafir, președinte Danube Engineering Hub.

USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare  

www.ushprobusiness.ro